Các kỳ thi Olympic Vật lý khu vực và quốc tế năm học 2018 – 2019

Thứ tự theo thời điểm diễn ra

 

Thứ tự theo tên (ký hiệu) của cuộc thi

STT Logo Website Ký hiệu Thời gian diễn ra
1    Olympic Vật lý Châu Á

Asian Physics Olympiad

APhO

05.05.2019 – 13.05.2019

2  Image result for no logo Olympic Vật lý thực nghiệm

Experimental Physics Olympiad

EPO

07.12.2018- 09.12.2018

3   Olympic Vật lý Châu Âu

European Physics Olympiad

EuPhO

 31.05.2019 – 04.06.2019

4   Olympic Vật lý khu vực Vùng Vịnh

Gulf Physics Olympiad

GPhO
5   Olympic Vật lý thực nghiệm Quốc tế

International Experimental Physics Olympiad

IEPhO

 25.11.2018 – 03.12.2018

6  Résultat de recherche d'images pour "International Olympiad of Metropolises" Olympic Quốc tế các thành phố lớn

International Olympiad of Metropolises

IOM

 02.09.2018-07.09.2018

7    Olympic Vật lý  Quốc tế

International Physics Olympiad

IPhO

07.07.2019- 15.07.2019

8   Olympic Quốc tế Zhautykov

International Zhautykov Olympiad

IZhO

09.01.2019 – 15.11.2019

9  Image result for no logo Olympic Vật lý khu vực Baltic và Bắc Âu

Nordic – Baltic Physics Olympiad

NBPhO

23.04.2019 – 26.04.2019

10  Image result for no logo Olympic Vật lý khu vực Trung Mỹ và Vịnh Caribe

Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física

OCCAFI
11  Résultat de recherche d'images pour "Olimpiada Iberoamericana de Física 2018 logo"  Olympic Vật lý khu vực Nam Mỹ và Bán đảo Tây – Bồ

Olimpiada Iberoamericana de Física

OIbF

 20.10.2018- 28.10.2018

12  Image result for no logo Olympic Vật lý khu vực Đồng bằng sông Châu Giang – Trung Quốc

Pan Pearl River Delta Physics Olympiad

PPRDPhO

 14.02.2019 – 17.02.2019

13  Résultat de recherche d'images pour "Physics Unlimited Premier Competition logo" Physics Unlimited Premier Competition PUPC

 18. 11. 2018

14  Image result for RMPh - Romanian Master of Physics logo Olympic Vật lý Romania mở rộng

Romanian Master of Physics

RMPh
15  Image associée Olympic Quốc tế Tuymaada

International Olympiad Tuymaada

Tuymaada

 

Comments

comments