Đáp án bài toán Vật lí tuần 2 & 3

1. Đáp án bài toán Vật lí tuần 2 & 3

  • Bản PDF download tại đây
  • Đề bài bài toán Vật lí tuần 2 & 3: http://xpho.org/?p=572
  • Bài toán được dịch và biên soạn từ bài báo “Guillermo Donoso, Celso L. Ladera, and Pablo Martín. Damped fall of magnets inside a conducting pipe, American Journal of Physics 79, 193 (2011)”. Bản PDF bài báo có thể download tại đây: http://bit.ly/2AxOEyO
  • Các bài báo viết về chủ đề “Nam châm rơi trong ống đồng” có thể download tại đây: http://bit.ly/2vdXOeX

 

 

Comments

comments