Lịch sử cập nhật thư viện đề thi Olympic Vật lý (Thư viện xPhO)

 

Thư viện xPhO có hơn 1000 đề thi Olympic Vật lí của các nước, các khu vực và quốc tế (bằng tiếng nước ngoài) do nhóm xPhO sưu tầm và đưa lên Google Drive. Danh sách chi tiết xem phía dưới đây.

➡ Đăng kí sử dụng thư viện đề thi (miễn phí) tại link sauhttps://xpho.org/?p=495

➡ Link tới thư mục của thư viện đề thi trên Google Drive: (chỉ truy cập được bằng gmail đã đăng kí)

https://drive.google.com/drive/folders/1qL7QMmgzG1H-tR0Oz7nqC1G6Tti8-N9t

Các đề thi Olympic Vật lí có trong thư viện xPhO

Link: http://bit.ly/2qz0wbC

 

Comments

comments