Các kỳ thi Olympic Vật lý Khu vực và Quốc tế năm học 2019 – 2020

Hàng năm có khoảng 15 kỳ thi Olympic Vật lý tại các khu vực và Quốc tế được tổ chức. Hiện tại, Việt Nam đã và đang tham dự 4 kỳ thi gồm: Olympic Quốc tế các thành phố lớn (IOM), Olympic Vật lý Châu Á (APhO), Olympic Vật lý Châu Âu (EuPhO) và Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO).

Danh sách các kỳ thi Olympic Vật lí theo thời điểm diễn ra

  •  
  •  
  •  

Comments

comments