Các kì thi Vật lý Online dành cho Sinh viên

Các kì thi Vật lý Online dành cho Sinh viên

Rudolf Ortvay International Competition in Physics: Đây là cuộc thi Vật lí thường niên dành cho sinh viên đại học – cao đẳng, học viên cao học, và cả nghiên cứu sinh tiến sĩ. Mỗi thí sinh chọn giải tối đa 10 bài toántrong khoảng hơn 30 bài toán được đề xuất trong thời gian là 10 ngày. Thời điểm diễn ra là khoảng đầu tháng 11hàng năm
The University Physics Competition: Mỗi đội tham dự có tối đa (3 thành viên), mỗi đội chọn giải 1 trong hai bài toán do ban tổ chức đưa ra. Cuộc thi này có hình thức gần với dạng nghiên cứu khoa học với bài toán là các bài toán mở, và bài giải là bài báo cáo khoa học. Cuộc thi diễn ra vào 2 ngày cuối tuần, trung tuần tháng 11hàng năm.
International  Olympiad in Theoretical Physics: Đây là cuộc thi quốc tế về Vật lý lý thuyết dành cho sinh viên toàn thế giới. Cuộc thi thường diễn ra vào tháng 2 hàng năm.
  •  
  •  
  •  

Comments

comments