Giới thiệu về CLB Vật lí xPhO

CLB Vật lý xPhO là câu lạc bộ dành cho học sinh THPT, sinh viên đại học, giáo viên và giảng viên quan tâm đến Vật lý THPT, Vật lý Đại cương và các kỳ thi liên quan đến Vật lý. CLB Vật lý xPhO  được thành lập tháng 2 năm 2017, tiền thân là một nhóm dịch các đề thi Olympic Vật lý các nước, các khu vực và quốc tế.

Cơ cấu tổ chức của CLB Vật lý xPhO như sau:

1. Ban Truyền thông

Thông tin về các kỳ thi Olympic Vật lý trong và ngoài nước, các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế.

2. Nhóm dịch tài liệu Olympic Vật lý

Accordion Sample Description

3. Journal Club

4. Thư viện Tài liệu Olympic Vật lý

5. xPhO Foundation

6. Ban điều hành

Comments

comments