Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc – SPhO

Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc là cuộc thi thường niên do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hội Vật lý Việt Nam và các trường đại học, cao đẳng trong cả nước tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý. Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2019 được tổ chức tại Đại học Thủy lợi. http://www.tlu.edu.vn/olympic-vat-ly

Comments

comments