Olympic Vật lý thực nghiệm quốc tế 2018

IEPhO (International Experimental Physics Olympiad) là một cuộc thi Olympic Vật lý thực nghiệm dành cho học sinh trung học từ lớp 8 đến lớp 11 (tương đương với học sinh lớp 9 đến lớp 12 ở Việt Nam). Một đội gồm 4 hoặc 8 thành viên tham dự các phần thi đồng đội hoặc cá nhân. Đội tham dự có thể đại diện cho một trường, một nhóm, một thành phố, hay một quốc gia.

 IEPhO lần thứ 6 được tổ chức tại resort “Zhemchuzhina”, Cộng hòa Belarus.
 Thời gian: 25.11.2018 – 03.12.2018
 Website: http://olmath.ru/iephoeng

Thông tin chi tiết về IEPhO 2018

Comments

comments