Webinar: Quan sát hố đen

Webinar: Quan sát hố đen
Trình bày: TS. Phạm Tuấn Anh
Phòng Vật lí Thiên văn và Vũ Trụ, Trung tâm Vũ Trụ Việt Nam (VNSC),
Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST)

 Thời gian: 20:00 (UTC + 7), Thứ Bảy, ngày 09.05.2020
 Địa điểm (Zoom Meeting ID):
https://us02web.zoom.us/j/83237703834
Meeting ID: 83237703834

 Tóm bắt:
Lỗ đen là một câu chuyện thú vị trong vật lí thiên văn. Vài chục năm trước ngay cả những nhà khoa học lớn nhất của thời đó không tin vào sự tồn tại của chúng. Ngày nay, chúng ta biết rằng có một lỗ đen siêu nặng ở trung tâm mỗi thiên hà trong hàng trăm tỉ thiên hà của vũ trụ. Cũng có loại lỗ đen khối lượng nhỏ hơn rất rất nhiều, có liên quan tới các ngôi sao và với vòng đời của chúng. Bài nói chuyện tập trung vào các quan sát thực nghiệm quan sát lỗ đen, ý nghĩa, những nỗ lực để tạo ra chúng và những câu hỏi còn để mở.

Xin mời các thày cô, các bạn sinh viên, học sinh quan tâm chủ đề này thì tham dự và thảo luận trên zoom.

POSTER