xPhO Journal Club | Tháng 05| 2020

Chủ đềcủa  xPhO Journal Club tháng 05/2020:

Cá nhà táng và hình học hyperbolic

✅ Trình bày: Phan Văn Trung
✅ Thời gian: 21:00, Thứ Bảy, Ngày 02.05. 2020 (Giờ Việt Nam, UCT+7)
✅ Địa điểm (Online): https://princeton.zoom.us/j/95600308737
http://www.danamackenzie.com/Part%203%20sample.pdf

Xin mời các thầy cô và các bạn quan tâm tới chủ đề này thì bố trí thời gian tham dự.

Để tham gia thảo luận các thầy cô và các bạn cần cái đặt phần mềm zoom trên máy tính hoặc điện thoại cá nhân: https://zoom.us