Thí nghiệm quả bóng lơ lửng giữa vòi phun nước

Khi thả quả bóng đá trên vòi nước đang phun thẳng đứng lên, quả bóng có thể lơ lửng giữa dòng nước phun lên. Quan sát thấy rằng, các quả bóng có kích thước khác nhau và khối lượng khác nhau thì có sự cân bằng khác nhau. Trong thí nghiệm, quả bóng có đường kính lớn hơn cân bằng ổn định hơn các quả bóng nhỏ hơn.

Phần giải thích về hiện tượng này sẽ được đăng ở video sau.  Thí nghiệm được thực hiện bởi VLV Team.

  •  
  •  
  •  

Comments

comments