Các kì thi Olympic Vật lí Khu vực và Quốc tế

Hàng năm,  có khoảng gần 15 kì thi Olympic Vật lí khu vực và quốc tế được tổ chức  dành cho học sinh THPT. Đây đều là các cuộc thi cá nhân về Vật lí, trong đó nhiều cuộc thi có cấu trúc giống với kì thi Olympic Vật lí quốc tế (IPhO).

 

 1. Asian Physics Olympiad – APhO.
 2. European Physics Olympiad- EuPhO (Olympic Vật lí  khu vực Châu Âu), từ năm 2017 – đến nay. EuPhO 2018 được tổ chức tại Nga.
 3. Olimpiada Iberoamericana de Física- OIbF (Olympic Vật lí  khu vực Nam Mỹ và bán đảo Tây-Bồ), từ năm 1991 – đến nay.
 4. Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física – OCCAFI (Olympic Vật lí khu vực Trung Mỹ và Vịnh Caribe), OCCAFI lần thứ 3 (2016) được tổ chức tại El Salvador.
 5. Gulf Physics Olympiad– GPhO (Olympic Vật lí khu vực Vùng Vịnh), từ năm 2016 – đến nay.
 6. Northern Baltic Physics Olympiad – NBPhO (Olympic Vật lí khu vực Bắc Baltic), từ 2003- đến nay.
 7. International Physics Olympiad – IPhO (Olympic Vật lí quốc tế), từ năm 1967 – đến nay.
 8. World Physics Olympiad – WoPhO (Olympic Vật lí thế giới), từ năm 2011- đến 2012.
 9. International Experimental Physics Olympiad – IEPhO (Olympic  Vật lí Thực nghiệm quốc tế), từ năm 2013 – đến nay.
 10. Experimental Physics Olympiad – EPO (Olympic  Vật lí thực nghiệm), từ năm 2014 – đến nay.
 11. International Olympiad of Metropolises – IOM (Olympic quốc tế các thành phố lớn), từ năm 2016 – đến nay.
 12. International Zhautykov Olympiad– IZhO (Olympic quốc tế Zhautykov), từ năm 2005 – đến nay.
 13. International Olympiad Tuymaada – Tuymaada (Olympic quốc tế Tuymaada), từ năm 1994 – đến nay.
 14. Romanian Master of Physics – RMPh (Olympic Vật lý Rumania mở rộng), từ năm 2010 – đến nay.
 15. Romanian-Hungarian Pre-Olympic Contest in Physics (Olympic Vật lý hữu nghị Rumania – Hungary), từ năm 1998 – đến nay.
 16. Physics Unlimited Premier Competition – PUPC, từ 2017 – đến nay.
 17. Olympic Vật lý khu vực Đồng bằng sông Châu Giang  (PPRDPhO – Pan Pearl River Delta Physics Olympiad), từ 2005 – đến nay

1. Olympic Vật lí Châu Á – APhO

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

2. Olympic Vật lý thực nghiệm – EPO

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

3. Olympic Vật lí Châu Âu – EuPhO

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

4. Olympic Vật lý khu vực Vùng Vịnh – GPhO

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

5. Olympic Vật lý thực nghiệm Quốc tế- IEPhO

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

6. Olympic Quốc tế các thành phố lớn – IMO

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

7. Olympic Vật lý  Quốc tế – IPhO

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

8. Olympic Quốc tế Zhautykov – IZhO

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

9. Olympic Vật lý khu vực Baltic và Bắc Âu  – NBPhO

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

10. Olympic Vật lý khu vực Trung Mỹ và Vịnh Caribe – OCCAFI

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

11. Olympic Vật lý khu vực Nam Mỹ và Bán đảo Tây – Bồ – OIbF

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

12. Olympic Vật lý khu vực Đồng bằng sông Châu Giang – Trung Quốc – PPRDPhO

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

13. Physics Unlimited Premier Competition – PUPC

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

14. Olympic Vật lý Romania mở rộng – RMPh

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

15. Olympic Vật lý hữu nghị Rumania – Hungary

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

16. Olympic Quốc tế Tuymaada –   Tuymaada

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

17. Olympic Vật lí thế giới – WoPhO

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

 

Các đề thi của các kì thi này sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho học sinh ôn luyện chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi quốc gia (VPhO) cũng như các kì thi chọn đội tuyển tham dự  Olympic Vật lí khu vực và quốc tế (APhO & IPhO).

Nếu bạn có nhu cầu vềcác đề thi của các kì thi Olympic Vật lí này thì có thể đăng kí tại đây để được nhận chia sẻ miễn phí!