Online Physics Brawl

Online Physics Brawl: Đây là cuộc thi Vật lý Online dành cho học sinh THPT, với hình thức thi là đồng đội (mỗi đội có tối đa 5 thành viên), thời gian làm bài là 3 giờ. Thời điểm diễn ra là tháng 11 hàng năm.

Nội dung đang được xây dựng

  •  
  •  
  •  

Comments

comments