Olympic Vật lý hữu nghị Rumania – Hungary

Romanian-Hungarian Pre-Olympic Contest in Physics (Olympic Vật lý hữu nghị Rumania – Hungary), từ năm 1998 – đến nay.

(Nội dung đang được xây dựng)

  •  
  •  
  •  

Comments

comments