International Theoretical Physics Olympiad

International  Olympiad in Theoretical Physics: Đây là cuộc thi quốc tế về Vật lý lý thuyết dành cho sinh viên toàn thế giới. Cuộc thi thường diễn ra vào tháng 2 hàng năm.

Nội dung đang được xây dựng

International Theoretical Physics Olympiad

International  Olympiad in Theoretical Physics: Đây là cuộc thi quốc tế về Vật lý lý thuyết dành cho sinh viên toàn thế giới. Cuộc thi thường diễn ra vào tháng 2 hàng năm.
  •  
  •  
  •  

Comments

comments