FYKOS – Internet Physics Competition

FYKOS – Internet Physics Competition: Đây là cuộc thi dành cho học sinh THPT trên toàn thế giới, cuộc thi được chia thành 6 vòng thi từ tháng 10 hàng năm đến tháng 6 năm kế tiếp. Giải thưởng được tính dựa trên tổng điểm của 6 vòng thi, và được phân loại theo lớp học (lớp 10, 11, và 12).

Nội dung đang được xây dựng

  •  
  •  
  •  

Comments

comments