Olympic Vật lý tại Việt Nam

I –  Danh sách các kỳ thi

II – Thông tin về các kỳ thi

1 – Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc  gia THPT Môn Vật lí

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

2 – Kỳ thi Olympic Truyền thống 30-4

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

3 – Kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

4 – Olympic Chuyên Khoa học Tự Nhiên

Accordion Sample Description
I. Cơ học:
 • Động học
 • Động lực học chất điểm
 • Trường hấp dẫn
 • Chuyển động của hành tinh và vệ tinh
 • Hệ quy chiếu quán tính và phi quán tính
 • Tĩnh học
 • Các định luật bảo toàn
 • Động lực học vật rắn.
II. Nhiệt học:
 • Phương trình trạng thái khí lý tưởng
 • Phương trình cơ bản thuyết động học phân tử
 • Nội năng khí lý tưởng
 • Nguyên lý I nhiệt động lực học
 • Nguyên lý II nhiệt động lực học
 • Chất lỏng, sức căng bề mặt của chất lỏng
 • Chất rắn
 • Dãn nở và biến dạng
 • Hơi khô, hơi bão hoà
III. Tĩnh điện và dòng điện không đổi:
 • Định luật Coulomb
 • Điện trường, cường độ điện trường
 • Điện thông. Định lý Ostrogradsky–Gauss đối với điện trường
 • Công của điện trường
 • Điện thế, hiệu điện thế
 • Tụ điện
 • Năng lượng điện trường.

Nguồn: http://hsgs.edu.vn/olympiad

5 – Olympic Trại hè Phương Nam

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

6 – Olympic Trại hè Hùng Vương

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

 

Nội dung đang được xây dựng

 •  
 •  
 •  

Comments

comments