Thư viện đề thi Olympic Vật lý

CLB Vật lí  xPhO sau một thời gian đã sưu tầm được một số lượng lớn gồm hơn 1000 đề thi Olympic Vật lí của các nước, các khu vực và quốc tế (xem danh sách chi tiết bên dưới). Bên cạnh việc sưu tầm, nhóm dịch - CLB Vật lí xPhO đang thực hiện dịch một số đề thi này sang tiếng Việt để làm tài liệu tham khảo cho học sinh và giáo viên Chuyên Lý. Tuy nhiên do công suất dịch hạn chế nên không thể dịch hết được toàn bộ số lượng đề thi trong thư viện lưu trữ. Vì vậy CLB Vật lí  xPhO quyết định chia sẻ thư viện đề thi này (bản tiếng nước ngoài) cho các thành viên CLB Vật lí xPhO có thể tự dịch các đề thi Olympic Vật lí từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để phục vụ cho học tập hay bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí chuẩn bị các kỳ thi học sinh giỏi Vật lí, Olympic Vật lí.
Để có thể truy cập được vào thư mục thư viện thì bạn cần sử dụng gmail đã đăng kí!