Các kì thi Vật lí qua Internet

Hiện nay có nhiều kì thi Vật lí qua Internet dành cho học sinh Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT), và sinh viên đại học – cao đẳng. Thí sinh tham dự các kì thi này sẽ làm bài và gửi bài giải qua internet. Các kì thi do các tổ chức ở nước ngoài tổ chức nên các thí sinh tham dự phải làm bài bằng tiếng Anh. Trong các kì thi này, có cả những kì thi cho cá nhân,và cả  kì thi cho đồng đội. Hiện nay, các cuộc thi dạng  nghiên cứu khoa học đang dần trở nên phổ biến, điều đặc biệt nữa là hình thức này rất phù hợp cho hình thức thi Online. Dưới đây là danh sách các kì thi Vật lí Online dành cho học sinh và sinh viên.

Các kì thi Vật lí qua Internet dành cho học sinh THCS và THPT

  1. Giải bài tập Vật lý hàng tháng trên Tạp chí Vật lý và Tuổi trẻ. Học sinh THCS, THPT có thể tham gia giải bài tập Vật lý trong chuyên mục “Đề ra kỳ này” của tạp chí Vật lý và Tuổi trẻ. Giải thưởng sẽ được tính dựa trên tổng điểm trong cả năm (12 số).
  2. Points contests of KöMaL: Cuộc thi giải bài tập Vật lí hàng tháng trên tạp chí KöMaL (Hungary). Học sinh quốc tế có thể tham dự 2 trong 3 phần thi: Phần thi thực nghiệm (M contest), phần thi lý thuyết dành cho học sinh THCS (G contest), và học sinh THPT (P contest). Các phần thi này được xét giải độc lập và phân loại theo lớp học để đảm bảo sự công bằng cho học sinh tham dự. Thông tin về cuộc thi được giới thiệu trong bài viết trước. Ngoài môn Vật lý ra, học sinh có thể tham dự giải bài tập các môn Toán và Tin học.
  3. FYKOS – Internet Physics Competition: Đây là cuộc thi dành cho học sinh THPT trên toàn thế giới, cuộc thi được chia thành 6 vòng thi từ tháng 10 hàng năm đến tháng 6 năm kế tiếp. Giải thưởng được tính dựa trên tổng điểm của 6 vòng thi, và được phân loại theo lớp học (lớp 10, 11, và 12).
  4. Online Physics Brawl: Đây là cuộc thi Vật lý Online dành cho học sinh THPT, với hình thức thi là đồng đội (mỗi đội có tối đa 5 thành viên), thời gian làm bài là 3 giờ. Thời điểm diễn ra là tháng 11 hàng năm.
  5. Physics Unlimited Explorer Competition (PUEC): Cuộc thi có hình thức dạng nghiên cứu khoa học. Đây là cuộc thi đồng đội (tối đa 6 thành viên). Cuộc thi diễn ra vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 hàng năm.

Các kì thi Vật lí Online dành cho sinh viên đại học, cao đẳng.

  1. Rudolf Ortvay International Competition in Physics: Đây là cuộc thi Vật lí thường niên dành cho sinh viên đại học – cao đẳng, học viên cao học, và cả nghiên cứu sinh tiến sĩ. Mỗi thí sinh chọn giải tối đa 10 bài toántrong khoảng hơn 30 bài toán được đề xuất trong thời gian là 10 ngày. Thời điểm diễn ra là khoảng đầu tháng 11hàng năm.
  2. The University Physics Competition: Mỗi đội tham dự có tối đa (3 thành viên), mỗi đội chọn giải 1 trong hai bài toán do ban tổ chức đưa ra. Cuộc thi này có hình thức gần với dạng nghiên cứu khoa học với bài toán là các bài toán mở, và bài giải là bài báo cáo khoa học. Cuộc thi diễn ra vào 2 ngày cuối tuần, trung tuần tháng 11hàng năm.
  3. International  Olympiad in Theoretical Physics: Đây là cuộc thi quốc tế về Vật lý lý thuyết dành cho sinh viên toàn thế giới. Cuộc thi thường diễn ra vào tháng 2 hàng năm.