Lời giải bài toán Vật lí tuần # 1 | Năm học 2019-2020

TỔNG KẾT CHO BÀI TOÁN VẬT LÝ TUẦN #1

1. VỀ CÂU HỎI

Ở bài tập này, câu hỏi ý C là:

C. Giá trị thu được từ ý A và ý B có giống nhau không? Nếu không, hãy thử tìm một mô hình Vật Lý đơn giản để giải thích cho kết quả giá trị thu được từ ý A.

Đây là lỗi của người soạn đề, vì các bạn đã phải xây dựng mô hình Vật Lý cho ý A ở ngay khi trả lời nó, và câu hỏi chính xác phải là:

C. Giá trị thu được từ ý A và ý B có giống nhau không? Nếu không, hãy thử tìm một mô hình Vật Lý đơn giản để giải thích cho kết quả giá trị thu được từ ý B.

Những bạn có câu trả lời được chấp nhận theo phát biểu của câu hỏi gốc hay theo câu hỏi sau khi đã sửa được lỗi sẽ đều nhận được đầy đủ số điểm của ý này.

2. VỀ BÀI GIẢI

Đây không phải là một bài tập khó, phần lớn các bạn đều đưa ra được những câu trả lời hợp lý. Tuy rằng một số mô hình Vật Lý cụ thể được xây dựng ở ý A và ý C là tương đối thiếu thực tế, cũng như việc xác định lũy thừa ở ý B có bạn mắc lỗi, nhưng những bạn trình bày mạch lạc (có lý luận và công thức chính xác) sẽ vẫn nhận được điểm trọn vẹn.

3. VỀ ĐIỂM

Những bạn và những nhóm sẽ nhận được tuyệt đối tổng số điểm của tất cả các ý là:

Nguyễn Tiến Thành

PhysnYouth

Nguyễn Lục Hoàng Minh – Hà Thanh Sang

Bạn Nguyễn Tiến Thành có bài giải xuất sắc nhất trong tuần này.

Lời giải bài toán Vật lí tuần # 1 | Năm học 2019-2020

Chuyên mục “Bài toán Vật lí tuần này”

Chuyên mục “Bài toán Vật lí tuần này” dành cho tất cả những ai (học sinh THPT, sinh viên đại học- cao đẳng và giáo viên) yêu thích giải bài toán Vật lí có thể tham gia. Mỗi tuần sẽ có một bài toán được đăng. Người tham gia bằng cách gửi lời giải của bài toán Vật lí (ảnh chụp bài viết tay, hoặc đánh máy) tới địa chỉ email: xpho.org@gmail.com. Nếu bạn/anh/chị/thày cô có bài toán Vật lí thú vị muốn chia sẻ với cộng đồng thông qua trang Olympic Vật lý thì có thể gửi tới địa chỉ email: xpho.org@gmail.com
  •  
  •  
  •  

Comments

comments